Powłoka NanoMoldCoating®


Strona główna » Usługi serwisowe » Powłoka NanoMoldCoating®

Powłoka NanoMoldCoating®


Opatentowana formuła

Powłoka NanoMoldCoating® jest opatentowaną formułą nanocząsteczek, która po naniesieniu i utrwaleniu na powierzchni metalu tworzy półtrwałą powłokę o grubości 100-200 mikronów przepuszczającą gazy, natomiast nie przenikalną dla wody oraz odpychającą atomy węgla.

Czym jest Powłoka NanoMoldCoating®?

Powłoka NanoMoldCoating® jest mieszaniną wielosiloksanów organicznych (polimerów krzemoorganicznych) i rozpuszczalnika organicznego (alkohol izopropylowy). Dokładny skład samego preparatu do wykonywania powłoki nie jest jednak znany, gdyż stanowi tajemnicę producenta. Zawarte w preparacie nanocząstki można podzielić na trzy grupy, które w momencie nanoszenia na powierzchnię formy, samoczynnie układają się w trzy współpracujące z sobą regiony tworzące nanopowłokę w postaci siatki nanomesh. Takie zachowanie cząsteczek jest możliwe dzięki zachowaniom znanym pod wspólną nazwą zjawiska (fenomenu) interdyscyplinarnego w nanoskali. Jest to zachowanie cząsteczek posiadających swoje indywidualne cechy, względem takich samych cząsteczek, posiadających takie same cechy oraz względem innych cząsteczek posiadających inne cechy, a także względem otaczającego je środowiska. System aplikacji Powłoki NanoMoldCoating® uwzględnia więc „klatkę” wytworzoną przez rozpuszczalnik, który skutecznie separuje niestabilne reaktywne cząsteczki od niereaktywnych stabilnych cząstek. Zapobiega to powstawaniu struktur molekularnych.

Sieć nanomesh

Kiedy Powłoka NanoMoldCoating® zostaje naniesiona na powierzchnię w wyniku odparowania rozpuszczalnika, dochodzi do zajścia fenomenu interdyscyplinarnego, dzięki któremu cząsteczki preparatu organizują się wzajemnie względem siebie oraz względem podłoża tworząc sieć nanomesh i wiążąc ją do podłoża.

Niewielkie rozmiary struktury siatki nanomesh nie pozwalają na przejście przez nią większych od niej struktur. Jedynie związki o wielkości na poziome cząsteczkowym są w stanie przez nią przeniknąć co sprawia że z łatwością przepuszcza ona gazy.

Po zakończeniu procesu wiązania na powierzchni tworzy się powłoka stanowiąca już jednorodną mikrostrukturę z trwałymi wewnętrznymi wiązaniami.

Rysunek jest graficzną prezentacją samoorganizujących się nanocząsteczek podczas nanoszenia powłoki na powierzchnię formy.

Schemat regionów Powłoki NanoMoldCoating®

Załączony schemat pokazuje 3 regiony powstałe po utrwaleniu i stwardnieniu Powłoki NanoMoldCoating®. Regiony powstają poprzez odpowiednie organizowanie się cząsteczek preparatu.

Schemat pokazuje górny i dolny region powłoki, które pełnią konkretne wyspecjalizowane funkcje. Górny region odpycha płyny, zanieczyszczenia oraz cząsteczki tworzyw sztucznych, a przepuszcza gazy. Z kolei dolny region wiąże się z powierzchnią w sposób półtrwały, co oznacza, że istnieje możliwość usunięcia powłoki. Można to zrobić jedynie za pomocą specjalnego zmywacza, jednak w żaden sposób nie utrudnia to regularnej konserwacji i czyszczenia form innymi dostępnymi w handlu środkami chemicznymi, przeznaczonymi do tych celów, gdyż powłoka jest na nie odporna. Wewnętrzny region pełni funkcję spoiwa pomiędzy regionami górnym i dolnym.

Właściwości Powłoki NanoMoldCoating®

Oto kilka istotnych właściwości Powłoki NanoMoldCoating®.

 • Wytrzymuje temperatury do 540°C
 • Tworzy warstwę nieprzepuszczającą wody i olejów, a przepuszczającą gazy
 • Bezbarwna cienka warstwa o grubości 100-200 nm
 • Niski współczynnik tarcia
 • Została zaprojektowana tak, aby wytrzymać większość popularnych środków czyszczących
 • Zapewnia ochronę przed korozją
 • Nadaje się do pokrywania stali narzędziowej i aluminium
 • Używana do rozdzielania wszystkich tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych i gumy
 • Nietoksyczna
 • Redukuje czas cyklu
 • Poprawia wypełnienie
 • Poprawia jakość powierzchni wypraski
 • Wersja z certyfikatem FDA nadaje się do zastosowań spożywczych

Więcej o Powłoce NanoMoldCoating®


Powłoka NanoMoldCoating® - Marciniak Service

Pokrycie formy powłoką NanoMoldCoating®

sty 15, 20222 min czytania
Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu jedno z naszych starszych wdrożeń – pokrycie formy powłoką NanoMoldCoating®. To długoterminowe rozwiązanie, które poprawia ogólny stan formy.