Mouldflo


Mouldflo


Pomiary układów chłodzenia

Duńska firma Mouldflo oferuje funkcjonalne rozwiązania do monitorowania obwodów przepływu i temperatury w formach wtryskowych. Urządzenia Mouldflo, na których pracujemy, służą do dokładnej diagnostyki, którą wykonujemy w siedzibie Klienta.

Diagnostyka systemów chłodzenia

Wykonujemy dokładną diagnostykę układów chłodzenia form wtryskowych w zakresie wydajności, drożności i szczelności dla każdego wydzielonego obiegu niezależnie. Testy prowadzimy na zestawach diagnostycznych Mouldflo wyposażonych w niezawodne czujniki do jednoczesnego odczytu przepływu i temperatury. Czujniki są zbudowane zgodnie z zasadą pomiaru przepływów wirowych poprzez pomiar ciśnienia wirów. Określana jest wartość przepływu przez dany przekrój poprzeczny badanego obiegu chłodzącego. Nasze zestawy diagnostyczne wyposażone są dodatkowo w czujniki ciśnienia zainstalowane na rozdzielaczu. Umożliwiają one dokładne monitorowanie ciśnienia na wejściu oraz na wyjściu z rozdzielacza. Dzięki takiemu ich zastosowaniu uzyskujemy informacje o tym czy wydajność przepływu jest na odpowiednim poziomie. Możemy również stwierdzić ewentualne wahania na linii zasilania w wodę. Różnica pomiędzy wartością ciśnienia na wejściu i wyjściu pokazuje całkowitą wartość straty ciśnienia na formie.

Tryb warsztatowy i produkcyjny

Nasza diagnostyka umożliwia wykrycie nieprawidłowego doboru złączek, nieprawidłowego lub nieoptymalnego połączenia bądź doboru węży (długość, średnica, stabilność konstrukcyjna), nieszczelności chłodzenia w formie, a także optymalizację przepływów przez poszczególne obiegi, mostkowań, oraz ostatecznie skrócenie czasu cyklu i poprawienie charakterystyki wypraski i stabilności procesu. Nasze urządzenia umożliwiają monitorowanie jednego lub kilku obiegów jednocześnie, zarówno w trybie warsztatowym (skupiając się na potencjalnych awariach), jak i w trybie produkcyjnym (koncentrując się na optymalizacji przepływu chłodziwa przez formę). Diagnostykę przeprowadzamy w siedzibie Klienta.